Aktuality

Súťaž EUinmyregion 2019 – Príbehy

25.06.2019

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku pozvalo všetkých občanov zúčastniť sa súťaže „Príbehy“ v rámci Európy v mojom regióne. Prostredníctvom príbehov tak môžu občania prezentovať projekty podporené z prostriedkov Európskej únie v ich okolí. Príbehy môžu účastníci posielať kedykoľvek do 18. augusta 2019.

Účastníci sa môžu zapojiť v rámci dvoch kategórií, a to v kategórii „občania“ alebo „odborníci“, pričom do kategórie odborníkov patria osoby pracujúce pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločné technické sekretariáty, príjemcovia finančných prostriedkov EÚ alebo manažéri pre komunikáciu v projekte financovanom EÚ. Príbehy môžu byť spracované vo forme fotografií, videa, blogového príspevku, zvukovej nahrávky a podobne. Jedinou podmienkou je ich trvalosť a dostupnosť pre verejnosť.

Ocenenia v kategórii „občania“:

  • dvojtýždňový program a možnosť zažiť na vlastnej koži prácu komunikačného oddelenia v inštitúcii EÚ, v komunikačnej agentúre a v médiách, ktoré sa týkajú Bruselu.

Ocenenia v kategórii „odborníci“:

  • účasť na špecializovanom školení na vysokej úrovni o komunikácii v Bruseli.

 

Zdroj:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/sutaz-euinmyregion-2019-pribehy/