Aktuality

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

08.04.2019

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená nová výzva, ktorá podporí projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                                 30 000 000 Eur;
  • minimálny príspevok:            nie je stanovený;
  • maximálny príspevok:            6 000 000 Eur.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • 1. hodnotiace kolo:                 28.6.2019;
  • 2. hodnotiace kolo:                 30.8.2019;
  • ďalšie hodnotiace kolo:          o 2 mesiace.

Oprávnení žiadatelia:

  • fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením vydaným na dobu neurčitú najmenej pred 36 kalendárnymi mesiacmi ku dňu predloženia ŽoNFP a majú predmet podnikania v tepelnej energetike uvedený v príslušnom registri.

Oprávnené aktivity:

  1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.