Aktuality

Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

13.06.2019

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil na svojej webovej stránke šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu.

Cieľom výzvy je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Oprávnené oblasti podpory:

  • Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu;
  • Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti;
  • Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia.

Termín predkladania žiadostí:

  • do 1. júla 2019.

 

Zdroj:

http://www.kultminor.sk/sk/novinky/535-fond-zverejnil-siestu-vyzvu-na-rok-2019