Aktuality

Zelená domácnostiam II bude mať ďalšie štyri kolá

01.08.2019

Súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia je aj národný projekt Zelená domácnostiam II, ktorého cieľom je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Slovenská inovačná a energetická agentúra tak podporí inštaláciu zariadení s celkovým výkonom 140 MW.

Do konca roka bude otvorených ešte deväť kôl, pričom SIEA pridala do harmonogramu ďalšie štyri  kolá. Tie budú otvorené od 17. septembra 2019 a budú nasledovať po sebe v týždenných intervaloch. V týchto kolách bude možné požiadať o poukážky na:

  • slnečné kolektory (prvé kolo),
  • fotovoltické panely (druhé kolo),
  • tepelné čerpadlá (tretie kolo),
  • kotly na biomasu (štvrté kolo).

Pri poukážkach na tepelné čerpadlá došlo aj ku navýšeniu alokácie, nakoľko práve pri tepelných čerpadlách je príspevok najvyšší a v 15. kole, ktoré bolo otvorené 9. júla, bola alokácia vyčerpaná po štyroch minútach.

Zdroj:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-19056/v-zelenej-domacnostiam-ii-budu-na-jesen-vyhlasene-dalsie-styri-kola/