Aktuality

Zelené oázy 2020

03.12.2019

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Pre najlepšie projekty je vyčlenených 60 000 eur a požiadať o grant je možné do 13. januára 2020.

Grantový program Zelené oázy podporuje žiadateľov pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Tento ročník podporí projekty zamerané na vytváranie alebo rozširovanie menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať potravne dôležité rastliny pre opeľovače – včely, čmeliaky a motýle, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice, ježe či jašterice, nevyhnutne potrebných pre rovnováhu v prírode.

Oprávnení žiadatelia:

  • registrované mimovládne neziskové organizácie
  • základné a stredné školy a učilištia
  • centrá voľného času a komunitné centrá
  • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

 

Všetky podmienky výzvy:

https://www.ekopolis.sk/engine/wp-content/uploads/2016/06/ZO-2020_propozicie_final.pdf