Aktuality

Zlúčenie operačných programov

16.01.2020

Koncom roka 2019 došlo k zlúčeniu operačného programu Integrovaná infraštruktúra a operačného programu Výskum a inovácie. Po udelení súhlasu zo strany Európskej komisie tak bolo zachránených takmer 100 000 000 eur, ktoré bude možné využiť na podporu slovenskej vedy, výskumu a inovácií.

Zlúčenie má technický charakter a prostriedky vyčlenené na vedu a výskum zostanú k dispozícii pre univerzity, akademikov a podnikateľský sektor. V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra dôjde k vytvoreniu nových prioritných osí č. 9 až 13. Postavenie riadiaceho orgánu bude zastávať Ministerstvo dopravy a sprostredkovateľskými orgánmi sa stane Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Podľa informácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo k 12. decembru 2019 vyčerpaných viac ako 1,7 miliardy eur (36 %) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur.

Zdroj:

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/podpredseda-vlady/r-rasi-zachranili-sme-desiatky-milionov-eur-na-vedu-vyskum-a-inovacie/