Aktuality

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

25.11.2020

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19, ktorej cieľom je zníženie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. Žiadosť o dotáciu je potrebné podať do 2. decembra 2020 (vrátane) poštou, do alebo elektronicky cez www.slovensko.sk.

Oprávnený žiadateľ:

  • fyzická osoba – jednotlivec
  • fyzická osoba – živnostník

Základné podmienky poskytnutia dotácie, ktoré musí žiadateľ splniť:

  • príjem zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia a čistý príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia v kalendárnom mesiaci, za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, nepresiahol hodnotu vyššiu ako 540 eur,
  • je zapísaný v evidencii iných profesionálov v kultúre alebo ku dňu podania žiadosti o dotáciu podala žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre – http://www.fpu.sk,
  • nebol príjemcom finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“,
  • nebol poberateľom dávky v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, na ktorý si uplatňuje dotáciu,
  • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej dňa 18.09.2020 Fondom na podporu umenia,
  • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Viac podmienok, ktoré musí žiadateľ spĺňať je uvedených v texte výzvy.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Viac informácií a užitočných odkazov nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.