Aktuality

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

25.03.2019

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola zverejnená výzva na predkladaní žiadostí, ktorej cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 9 556 211 EUR;
 • minimálny príspevok:            50 000 EUR;
 • maximálny príspevok:            2 500 000 EUR - aktivita C) a 4 000 000 aktivita D).

Termín uzavretia výzvy:

 • 13.6.2019.

Oprávnené územie:

 • Česká republika: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezsky kraj;
 • Slovenská republika: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj.

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho zložky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom;
 • VUC a jeho zložky;
 • záujmové združenie právnických osôb;
 • mimovládne a neziskové organizácie;
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu.

Oprávnené aktivity:

 • typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne;
 • typ aktivity D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.