Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Názov výzvy:

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 100 001 EUR / max. 2 000 000 EUR

Intezita podpory:

90-100%

Spôsob financovania:

Refundácia, zálohové platby alebo kombinácia refundácie a zálohových platieb

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Akademický sektor

Oprávnené aktivity:

Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

09.09.2019

Dátum uzavretia

28.10.2019