Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Názov výzvy:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 EUR

Výška dotácie:

max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

75%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

21.11.2019

Dátum uzavretia

neurčené