Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Názov výzvy:

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC223-2020-57

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

28 000 000 EUR

Intezita podpory:

95%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Akademický sektor

Oprávnené aktivity:

Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

15.04.2020

Dátum uzavretia

neurčené