Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Názov výzvy:

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 25 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

Predfinancovanie, zálohové platby a refundácia

Oprávnený žiadateľ:

Štátna správa, Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy,

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

27.04.2020

Dátum uzavretia

neurčené