Podpora regionálneho rozvoja

Názov výzvy:

Podpora regionálneho rozvoja

Kód výzvy:

6407/2020/OSMRR

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

1 110 178 EUR

Výška dotácie:

min. 10 000 EUR / max. 50 000 EUR

Intezita podpory:

90%

Spôsob financovania:

Dotácia bezhotovostným prevodom jednorazovo na bankový účet

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva

Oprávnené aktivity:

Oprávnenými sú aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

19.05.2020

Dátum uzavretia

16.06.2020