Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Názov výzvy:

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Kód výzvy:

OPII-2021/7/16-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

5 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 70 000 EUR / max. 450 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

systém predfinancovania, systém refundácie, kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Štátna správa

Oprávnené aktivity:

• inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív, realizácia AR/BIA, riadenie rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z., • pilotná implementácia systému pre logmanažment, zahŕňajúca predovšetkým práce na zmapovaní zdrojov logov a ich napojení na centrálny log manažment nástroj pre následné nasadenie SIEM riešení, • pilotná implementácia SOC as a service, • pilotná implementácia dvojfaktorovej autentifikácie a mobile device managementu.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

02.07.2021

Dátum uzavretia

neurčené