Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Názov výzvy:

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Kód výzvy:

OPII-2022/7/22-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

5 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 75 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

100%

Spôsob financovania:

systém predfinancovania ▪ systém refundácie ▪ systém zálohových platieb ▪ kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

Vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát verejnej správy, prípadne aj v kombinácii s inými dátovými zdrojmi.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

22.11.2022

Dátum uzavretia

31.01.2023