Podpora projektov financovaných z programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL (2023)

Názov výzvy:

Podpora projektov financovaných z programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL (2023)

Kód výzvy:

17I04-04-V01

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 290 000 EUR

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity:

• Program CEF Telecom • Program CEF 2 Digital • Program Digital

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

29.11.2023

Dátum uzavretia

29.03.2024