Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla v spoločnosti BUKOZA ENERGO, a.s.

Hencovce

Prijímateľ:

BUKOZA ENERGO, a.s.

Názov projektu:

Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla v spoločnosti BUKOZA ENERGO, a.s.

Operačný program:

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie:

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výška NFP:

2 434 842 EUR

Termín realizácie:

12/2014 - 11/2015

Hlavné aktivity:

  • Efektívne využitie neregulovaného odberu TG, VTO I - VTO II, zmena chladenia kondenzátora
  • Inštalácia napájacieho čerpadla s frekvenčným meničom
  • Inštalácia nových kompresorov
Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla v spoločnosti BUKOZA ENERGO, a.s.