Zariadenie interiérov pre národnú kultúrnu pamiatku zámocký hotel v Haliči

Halič

Prijímateľ:

IMET, a.s.

Názov projektu:

Zariadenie interiérov pre národnú kultúrnu pamiatku zámocký hotel v Haliči

Operačný program:

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie:

3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Výška NFP:

590 525 EUR

Termín realizácie:

06/2015 - 12/2015

Hlavné aktivity:

  • Úpravy interiérov

  • Obstaranie dobového nábytku a zariadení

Zariadenie interiérov pre národnú kultúrnu pamiatku zámocký hotel v Haliči