Eko - šport hotel Björnson

Jasná

Prijímateľ:

SLOV INN JASNÁ, s.r.o.

Názov projektu:

Eko - šport hotel Björnson

Operačný program:

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie:

3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Výška NFP:

691 341 EUR

Termín realizácie:

01/2015 - 12/2015

Hlavné aktivity:

  • Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi

  • Vytvorenie požičovne so športovými potrebami

  • Vytvorenie relaxačno - oddychovej zóny (activity room)
Eko - šport hotel Björnson