Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Prijímateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Názov projektu:

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Operačný program:

OP Informatizácia spoločnosti

Opatrenie:

1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Výška NFP:

45 932 803 EUR

Termín realizácie:

11/2013 - 10/2015

Hlavné aktivity:

  • Vytvorenie a zavedenie  informačného systému „Elektronické služby vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

  • Vybavenie školských zariadení modernými digitálnymi učebnými pomôckami

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva