Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74

Pezinok

Prijímateľ:

Mesto Pezinok

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74

Operačný program:

OP Bratislavský kraj

Opatrenie:

1.1 Regenerácia sídiel

Výška NFP:

948 426 EUR

Termín realizácie:

10/2014 - 10/2015

Hlavné aktivity:

  • Výmena okien, dverí a zasklených stien

  • Technická obnova budov školy

  • Obnova vonkajších objektov školy

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74