Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice

Košice

Prijímateľ:

Detská fakultná nemocnica Košice

Názov projektu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice

Operačný program:

OP Zdravotníctvo

Opatrenie:

1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

Výška NFP:

14 395 350 EUR

Termín realizácie:

02/2013 - 12/2015

Hlavné aktivity:

  • Rekonštrukcia, výstavba a nadstavba DFN KE

  • Nákup sofistikovaných prístrojov a zariadení

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Detskej fakultnej nemocnice