Early Warning of Alzheimer

Bratislava

Prijímateľ:

AXON PRO, s.r.o.

Názov projektu:

Early Warning of Alzheimer

Operačný program:

OP Integrovaná infraštruktúra

Opatrenie:

10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Výška NFP:

982 191 EUR

Termín realizácie:

09/2020 - 08/2023

Hlavné aktivity:

Hlavné aktivity:

  • Výskum detekcie neurodegeneratívnych ochorení prostredníctvom analýzy rečových a jazykových vzorcov
  • Vytvorenie mobilnej aplikácie EWA pre skorú detekciu Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení
  • Štandardizácia diagnostického nástroja založeného na nahrávke rečových prehovorov testovanej osoby, ktorá umožní identifikovať osoby s rizikom prítomnosti kognitívnej poruchy rôznej príčiny, najmä však Alzheimerovej choroby
Early Warning of Alzheimer