Inovatívny nástroj pre tvorbu formulárov

Bratislava

Prijímateľ:

Millennium, spol. s r.o.

Názov projektu:

Inovatívny nástroj pre tvorbu formulárov

Operačný program:

OP Integrovaná Infraštruktúra

Opatrenie:

10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Výška NFP:

890 234 EUR

Termín realizácie:

01/2021 - 12/2022

Hlavné aktivity:

Hlavné aktivity:

  • Výskum formulárov na platforme Microsoft SharePoint
  • Tvorba univerzálneho nástroja na tvorbu a konfiguráciu formulárov
  • Vytvorenie prototypov/jednotlivých variant/alternatív formulárových nástrojov
  • Vytvorenie koncepcie pre manažment a konfiguráciu formulárov nad platformou Microsoft SharePoint
  • Vytvorenie základného inovatívneho návrhu pre riešenie procesov vývoja manažmentu konfigurácie formulárov
Inovatívny nástroj pre tvorbu formulárov