Prvý remeselný handlovský minipivovar – Pivovar Baník – inováciami a rozšírením výroby k rozvoju podnikania a zvýšeniu konkurencieschopnosti

Handlová

Prijímateľ:

ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o.

Názov projektu:

Prvý remeselný handlovský minipivovar – Pivovar Baník – inováciami a rozšírením výroby k rozvoju podnikania a zvýšeniu konkurencieschopnosti

Operačný program:

OP Integrovaná Infraštruktúra

Opatrenie:

11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Výška NFP:

198 056 EUR

Termín realizácie:

03/2022 - 03/2023

Hlavné aktivity:

Hlavné aktivity:

  • Zaobstaranie dvojplášťových cylindrokonických tankov dvojzónových
  • Zaobstaranie čerpadla chladenia/ľadovej vody
  • Zaobstaranie zariadenia zabezpečujúce fľašovanie, zátkovanie kompatibilné s procesom výroby
  • Zaobstaranie ovládacieho panelu pre CKT
  • Zaobstaranie etiketovacieho zariadenia
  • Zaobstaranie zariadenia na špeciálne dochmelenia piva za studena
  • Zaobstaranie zariadenia na filtráciu piva
  • Rozšírenie objemu výroby, uskladnenia piva a výroba nových druhov piva
Prvý remeselný handlovský minipivovar – Pivovar Baník – inováciami a rozšírením výroby k rozvoju podnikania a zvýšeniu konkurencieschopnosti