Business House Mikado

Nitra

Prijímateľ:

LL real invest, s.r.o.

Názov projektu:

Business House Mikado

Operačný program:

3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Opatrenie:

OP Konkurencie schopnosť a hospodársky rast

Výška NFP:

3 382 516 EUR

Termín realizácie:

11/2009 - 12/2010

Hlavné aktivity:

  • Výstavba hotela vrátane vybavenia
  • Výstavba reštaurácie vrátane vybavenia
  • Výstavba kongresovej sály a relax centra vrátane vybavenia
  • Výstavba areálu a parkoviska
Business House Mikado