Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie

Košice

Prijímateľ:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Názov projektu:

Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie

Operačný program:

1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc

Opatrenie:

OP Zdravotníctvo

Výška NFP:

26 434 691 EUR

Termín realizácie:

02/2012 - 05/2014

Hlavné aktivity:

  • Realizácia novostavby urgentného príjmu
  • Dodávka a montáž zdravotníckej technológie a prístrojov
  • Výstavba heliportu 
Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie