Aktuality

Mojmír Krutý - CML_Marketingové služby

02.06.2021

Verejný obstarávateľ Mojmír Krutý - CML vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou "Marketingové služby". Ponuky je možné predkladať do 14.6.2021 do 12:00.

link na podklady 1

Verejný obstarávateľ sa v zmysle ustanovenia § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol zadávanie zákazky zrušiť.

link na podklady 2