Aktuality

Verejné obstarávanie pre spoločnosť ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o._zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom

01.05.2017

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Prvý handlovský remeselný minipivovar.

Súťažné podklady s prílohami si môžete stiahnuť tu.