Malé zlepšenia eGov služieb

Názov výzvy:

Malé zlepšenia eGov služieb

Kód výzvy:

OPII-2021/7/14-DOP

Typ výzvy:

Otvorená

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

40 000 000 EUR

Výška dotácie:

min. 400 000 EUR / max. 1 500 000 EUR

Intezita podpory:

95-100%

Spôsob financovania:

systém predfinancovania, systém refundácie, kombinácia uvedených systémov

Oprávnený žiadateľ:

Samospráva, Verejná správa

Oprávnené aktivity:

A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií; B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov; C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government;

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

12.08.2021

Dátum uzavretia

neurčené