Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Celková alokácia na operačný program:

3 879 645 373 EUR

Oprávnení žiadatelia:

samospráva, štátna správa, neziskový sektor

Oprávnené územie:

celé územie SR

Prioritné osi:

  • Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov
  • Cestná infraštruktúra
  • Verejná osobná doprava
  • Infraštruktúra vodnej dopravy
  • Železničná infraštruktúra
  • Cestná infraštruktúra
  • Informačná spoločnosť

Riadiaci orgán:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

PDF súbory