Vybrané referencie

Vybrané úspešne realizované projekty

Komplexné služby: príprava žiadosti o NFP - podpis zmluvy o NFP - realizácia projektu - externý manažment - následný monitoring

Modernizácia lyžiarskeho strediska Ski Jezersko - Bachledova dolina

Modernizácia lyžiarskeho strediska Ski Jezersko - Bachledova dolina

Bachledova dolina

Prijímateľ:

IMMOBAU, s.r.o.

Výška NFP:

4 122 222 EUR

Termín realizácie:

07/2009 - 06/2010

Viac infomácií