Aktuality

Novinky vo verejnom obstarávaní účinné od januára 2020

Blog

Novinky vo verejnom obstarávaní účinné od januára 2020

Od januára 2020 platia v procesoch verejného obstarávania viaceré novinky, ktoré ovplyvnia zadávanie zákaziek. Nové limity, podľa ktorých bude osoba vyhlasujúca verejné obstarávanie povinná určiť druh a typ zadávania zákazky, ale aj novela zákona o verejnom obstarávaní. Viac o aktuálnych zmenách sa dozviete v nasledujúcom článku.

14.01.2020

Zobraziť článok
Octigon Vám želá veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Dotácie na nákup elektromobilov

Blog

Dotácie na nákup elektromobilov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov, o ktorú bude možné požiadať od 17. decembra 2019. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH.

20.11.2019

Zobraziť článok
Inkubátor NPC

Blog

Inkubátor NPC

Začínajúci podnikatelia majú do 24. novembra 2019 možnosť prihlásiť sa do Inkubátora NPC. Slovak Business Agency má otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave.

07.11.2019

Zobraziť článok
Zelený vzdelávací fond

Blog

Zelený vzdelávací fond

Občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním môžu do 21. novembra 2019 požiadať o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu.

28.10.2019

Zobraziť článok
Octigon sa sťahuje

Blog

Octigon sa sťahuje

Spoločnosť Octigon, a.s.; IČO: 35 864 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 4133/B, so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, si Vás dovoľuje informovať o zmene korešpondenčnej adresy spoločnosti od 01.11.2019.

28.10.2019

Zobraziť článok