Aktuality

Viac umenia – grantový program od Nadácie Tatra banky

Blog

Viac umenia – grantový program od Nadácie Tatra banky

Nadácia Tatra banky opäť otvorila jeden zo svojich grantových programov, a síce grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

19.08.2019

Zobraziť článok
Spoločné projekty krajín dunajského regiónu a Francúzska

Blog

Spoločné projekty krajín dunajského regiónu a Francúzska

Začiatkom júla vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

13.08.2019

Zobraziť článok
Podpora rozvoja elektromobility

Blog

Podpora rozvoja elektromobility

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytne dotácie na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Cieľom vyhlásenej výzvy je podpora rozvoja elektromobility u nás formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

05.08.2019

Zobraziť článok
Výzva na odborných hodnotiteľov OPII

Blog

Výzva na odborných hodnotiteľov OPII

Máte znalosti z oblasti informačno-komunikačných technológií, s nimi súvisiacej legislatívy, a chceli by ste hodnotiť projekty informatizácie? Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, do ktorej je možné sa prihlásiť do 9. augusta 2019.

30.07.2019

Zobraziť článok
Gesto pre mesto

Blog

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka a jej program Gesto pre mesto finančne podporí každý štvrťrok subjekty, ktoré sa zapoja do vyhlásenej súťaže, a získajú najväčší počet hlasov v hlasovaní. Projekty je možné podať vyplnením jednoduchého online formulára na webstránke programu.

25.07.2019

Zobraziť článok
Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Blog

Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen alebo neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, môžu do konca júla 2019 požiadať o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

22.07.2019

Zobraziť článok