Aktuality

Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

Blog

Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

Začiatkom mája predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravovanú finančnú pomoc vo výške 10 000 EUR až 50 000 EUR, ktorá je určená pre podniky realizujúce inovatívne projekty v zdravotníctve.

10.05.2022

Zobraziť článok
Galéria realizátorov je otvorená aj pre juniorov!

Blog

Galéria realizátorov je otvorená aj pre juniorov!

Od 25. novembra 2021 majú podnikatelia, ktorí pôsobia na trhu menej ako jeden rok, možnosť registrovať sa do Galérie realizátorov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Vďaka tejto registrácii budú mať možnosť ponúkať svoje služby prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Ide o príspevky poskytované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

07.12.2021

Zobraziť článok
Podpora podnikov a inštitúcií z programu Digitálna Európa

Blog

Podpora podnikov a inštitúcií z programu Digitálna Európa

V rámci programu Digitálna Európa pre roky 2021 – 2027 bolo otvorených prvých 28 výziev, z ktorých takmer 2 miliardy EUR majú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

02.12.2021

Zobraziť článok
Inovačné poukážky

Blog

Inovačné poukážky

Podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja, budú mať od 6.10.2021 počas jedného mesiaca možnosť zapojiť sa do národného projektu inovujme.sk a požiadať o poskytnutie inovačnej poukážky.

05.10.2021

Zobraziť článok
Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Blog

Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácia má slúžiť na posilnenie finančnej likvidity žiadateľa a krytie bežných výdavkov v súvislosti s pokračovaním v ekonomickej činnosti. Oprávnené obdobie pre túto výzvu je od 1.1.2021 do 31.3.2022.

01.10.2021

Zobraziť článok
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Blog

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation.

13.09.2021

Zobraziť článok