Aktuality

Lehota na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere bola predĺžená!

Blog

Lehota na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere bola predĺžená!

Na webovom sídle Podpory rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku bola uverejnená informácia o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie kreatívnych voucherov. Žiadosti je možné predkladať do 15. novembra 2019 a projekty môžu úspešní žiadatelia realizovať až do 16. marca 2020.

11.10.2019

Zobraziť článok
Prvá výzva z Fondu SK-NIC

Blog

Prvá výzva z Fondu SK-NIC

Po odsúhlasení Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásila SK-NIC, a. s. dňa 30.9.2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory malých projektov internetovej komunity.

04.10.2019

Zobraziť článok
Výzva „WIFI pre Teba“ je stále otvorená!

Blog

Výzva „WIFI pre Teba“ je stále otvorená!

Do 13. novembra 2019 majú mestá a obce stále možnosť vybudovať na svojom území bezplatné WiFi zóny pre obyvateľov i turistov. Z výzvy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je na tieto projekty k dispozícii ešte 5,3 milióna Eur.

02.10.2019

Zobraziť článok
Podpora na investície pre vinársky rok 2019/2020

Blog

Podpora na investície pre vinársky rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 16. septembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 (ďalej len výzva). O podporu je možné žiadať do 15. októbra 2019.

23.09.2019

Zobraziť článok
Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Blog

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Začiatkom augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), ktorý sa dotkne aj procesov verejného obstarávania. Zákon totiž zavádza povinnosť prijímať a spracúvať zaručené elektronické faktúry.

18.09.2019

Zobraziť článok
Prihláste sa na domáce alebo medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy

Blog

Prihláste sa na domáce alebo medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy

Slovak Business Agency uverejnila na svojom webe dve zaujímavé výzvy, ktoré dávajú žiadateľom možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy od septembra 2019 do marca 2020.

17.09.2019

Zobraziť článok