Aktuality

Dotácie na nákup elektromobilov

Blog

Dotácie na nákup elektromobilov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov, o ktorú bude možné požiadať od 17. decembra 2019. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH.

20.11.2019

Zobraziť článok
Inkubátor NPC

Blog

Inkubátor NPC

Začínajúci podnikatelia majú do 24. novembra 2019 možnosť prihlásiť sa do Inkubátora NPC. Slovak Business Agency má otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave.

07.11.2019

Zobraziť článok
Zelený vzdelávací fond

Blog

Zelený vzdelávací fond

Občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním môžu do 21. novembra 2019 požiadať o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu.

28.10.2019

Zobraziť článok
Octigon sa sťahuje

Blog

Octigon sa sťahuje

Spoločnosť Octigon, a.s.; IČO: 35 864 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 4133/B, so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, si Vás dovoľuje informovať o zmene korešpondenčnej adresy spoločnosti od 01.11.2019.

28.10.2019

Zobraziť článok
Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Blog

Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila začiatkom septembra 2019 výzvu, v rámci ktorej môžu podnikatelia požiadať o individuálne poradenstvo formou inovačných workshopov. Na tieto žiadosti je vyčlenených 350 000 Eur a prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2019.

23.10.2019

Zobraziť článok
Lehota na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere bola predĺžená!

Blog

Lehota na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere bola predĺžená!

Na webovom sídle Podpory rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku bola uverejnená informácia o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie kreatívnych voucherov. Žiadosti je možné predkladať do 15. novembra 2019 a projekty môžu úspešní žiadatelia realizovať až do 16. marca 2020.

11.10.2019

Zobraziť článok