Aktuality

Oporný bod Nadácie EPH

Blog

Oporný bod Nadácie EPH

Nadácia EPH v rámci svojho programu Oporný bod poskytne v roku 2020 dotácie zamerané na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré im vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19. Cieľom nadácie je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

29.05.2020

Zobraziť článok
Granty EHP 2014-2021: Plánovaná výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Blog

Granty EHP 2014-2021: Plánovaná výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 informoval o plánovanom vyhlásení otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry.

27.05.2020

Zobraziť článok
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR

Blog

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR

V skrátenom legislatívnom konaní bol minulý týždeň schválený zákon, na základe ktorého dôjde k transformácii súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR.

20.05.2020

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II – odložené termíny ďalších kôl a predĺženie aktuálnych poukážok

Blog

Zelená domácnostiam II – odložené termíny ďalších kôl a predĺženie aktuálnych poukážok

Slovenská inovačná a energetická agentúra uverejnila na svojej webovej stránke informáciu o odložení ďalších kôl projektu Zelená domácnostiam II a o predĺžení poukážok vydaných v roku 2020 o dva mesiace.

18.05.2020

Zobraziť článok
Bude proces získavania eurofondov jednoduchší?

Blog

Bude proces získavania eurofondov jednoduchší?

V posledných dňoch upozorňovala vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová viackrát na stav eurofondov. Procesy čerpania sú podľa nej zbytočne administratívne a časovo náročné, preto bola vypracovaná novela zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, o ktorej osude rozhodne parlament.

12.05.2020

Zobraziť článok
Vyhláška o riadení projektov

Blog

Vyhláška o riadení projektov

V piatok 1. mája 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie kvality realizovaných projektov v IT sektore. Na jej tvorbe sa podieľali aj zástupcovia samospráv a Slovensko.Digital, ktorí zdôraznili najmä potrebu jednoduchej použiteľnosti a vizuálu projektov.

04.05.2020

Zobraziť článok