Aktuality

Inovačné poukážky

Blog

Inovačné poukážky

Podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja, budú mať od 6.10.2021 počas jedného mesiaca možnosť zapojiť sa do národného projektu inovujme.sk a požiadať o poskytnutie inovačnej poukážky.

05.10.2021

Zobraziť článok
Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Blog

Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácia má slúžiť na posilnenie finančnej likvidity žiadateľa a krytie bežných výdavkov v súvislosti s pokračovaním v ekonomickej činnosti. Oprávnené obdobie pre túto výzvu je od 1.1.2021 do 31.3.2022.

01.10.2021

Zobraziť článok
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Blog

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation.

13.09.2021

Zobraziť článok
Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Blog

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

07.09.2021

Zobraziť článok
Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Blog

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov služieb pre občanov a podnikateľov.

12.07.2021

Zobraziť článok
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Blog

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS.

12.07.2021

Zobraziť článok