Aktuality

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Blog

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov služieb pre občanov a podnikateľov.

12.07.2021

Zobraziť článok
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Blog

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS.

12.07.2021

Zobraziť článok
Dotácie alebo štipendium pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Blog

Dotácie alebo štipendium pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Cieľom výzvy je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

23.06.2021

Zobraziť článok
Mojmír Krutý - CML_Marketingové služby

Blog

Mojmír Krutý - CML_Marketingové služby

Verejný obstarávateľ Mojmír Krutý - CML vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou "Marketingové služby". Ponuky je možné predkladať do 14.6.2021 do 12:00.

02.06.2021

Zobraziť článok
Deväť nových výziev SlovakAid

Blog

Deväť nových výziev SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu uverejnila na svojom webovom sídle deväť nových výziev na rok 2021. Prinášame vám ich stručný prehľad.

15.02.2021

Zobraziť článok
Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Blog

Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v podprogramoch, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu alebo štipendium na rôzne kultúrne aktivity.

12.02.2021

Zobraziť článok