Aktuality

Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 je spustené

Blog

Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 je spustené

V rámci svojho programu Generácia 3.0 spustila Nadácia Pontis prihlasovanie na rok 2021. Tento ročník programu je zameraný na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt.

25.01.2021

Zobraziť článok
Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Blog

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Ešte pár dní ostáva na podanie žiadosti o grant poisťovne KOOPERATIVA, ktorá vyhlásila 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Cieľom tohto programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách.

22.01.2021

Zobraziť článok
Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika

Blog

Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika

Verejný obstarávateľ Mojmír Krutý - CML vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou "Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika". Ponuky je možné predkladať do 5.10.2020 do 12:00.

24.09.2020

Zobraziť článok
Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Blog

Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Na webových sídlach okresných úradov v najmenej rozvinutých okresoch sa začali objavovať výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Žiadatelia si budú môcť uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 1. januára 2020.

07.08.2020

Zobraziť článok
Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Blog

Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Nadačný fond Baumit sa aj tento rok rozhodol pomôcť komunitám a na ich podporu vyčlenil 13 000 Eur. Fond už dlhšie finančne podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú.

12.06.2020

Zobraziť článok
Bratislava podporí komunity mesta

Blog

Bratislava podporí komunity mesta

Nadácia mesta Bratislavy spustila svoj grantový program „Komunity“, ktorého zámerom je podľa podmienok programu vytvárať žité, sociálne napĺňané verejné priestory ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. O grant je možné požiadať do 15. júna 2020.

10.06.2020

Zobraziť článok