Aktuality

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Novinky

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo koncom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami viazaných na vodný tok.

09.07.2024

Zobraziť článok
Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie

Novinky

Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dňa 24.6.2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporením tvorby a zavádzania inovatívnych riešení, ktoré radikálne znížia námahu občanov a podnikateľov na uplatnenie si práv alebo splnenie si povinností pri kontakte so štátom.

02.07.2024

Zobraziť článok
Lepšie využívanie údajov

Novinky

Lepšie využívanie údajov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu lepšieho využívania údajov.

19.06.2024

Zobraziť článok
Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 29.4.2024 vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií.

09.05.2024

Zobraziť článok
Rozvoj regionálneho školstva

Novinky

Rozvoj regionálneho školstva

Dňa 30.4.2024 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaných územných investícií, ktorej cieľom je rozvoj regionálneho školstva.

06.05.2024

Zobraziť článok
Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

Novinky

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Programu Slovensko dve výzvy zamerané na podporu dopytovo - orientovaných projektov, ktorých cieľom bude zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“).

10.04.2024

Zobraziť článok