Aktuality

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

Novinky

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Programu Slovensko dve výzvy zamerané na podporu dopytovo - orientovaných projektov, ktorých cieľom bude zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“).

10.04.2024

Zobraziť článok
Podpora zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie

Novinky

Podpora zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo koncom novembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL.

09.01.2024

Zobraziť článok
Podpora zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

Novinky

Podpora zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v decembri výzvu zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách financovanú z Programu Slovensko.

02.01.2024

Zobraziť článok
Štyri nové výzvy v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko

Novinky

Štyri nové výzvy v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko

V rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 boli vyhlásené štyri nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorých hlavných cieľom je podpora rozvoja a spolupráce subjektov v pohraničných regiónoch.

19.07.2023

Zobraziť článok
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Novinky

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 7.2.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

09.02.2023

Zobraziť článok
Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky

Novinky

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená výzva, ktorá podporí zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam, tvorbu ucelených tematických produktov propagujúcich spoločné územie a zavádzanie služieb podporujúcich využívanie potenciálu cezhraničného územia. Projekty je možné predkladať do 28. februára 2023.

30.01.2023

Zobraziť článok