Aktuality

Bude EMA na Slovensku?

Blog

Bude EMA na Slovensku?

Slovenská republika predložila dňa 28. júla 2017, ako jeden z potenciálnych kandidátov, ponuku na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorej aktuálne sídlo sa nachádza v Londýne. Na jej príprave sa podieľal aj Octigon.

09.08.2017

Zobraziť článok
Zvýšené finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1. júna 2017

Blog

Zvýšené finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1. júna 2017

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bol po uplynutí roku od nadobudnutia jeho účinnosti už druhýkrát novelizovaný. Dotklo sa ho viacero zmien, spomedzi ktorých najvýznamnejšou je zmena finančných limitov niektorých postupov, ktoré vstúpili do platnosti 1.júna 2017.

20.07.2017

Zobraziť článok
Prevratná inovácia a čo to znamená pri príprave projektov.  Je váš projekt dostatočne „disruptive“?

Blog

Prevratná inovácia a čo to znamená pri príprave projektov. Je váš projekt dostatočne „disruptive“?

Európska komisia podporuje disruptive innovations. Produkt, ktorý získal ďalšie kolo investícií vo výške 3 mil.EUR je prevratnou inováciou v oblasti e-health. Start- up na technologickom podujatí predstavil produkt, ktorý je prevratnou inováciou ... Už ste to niekde počuli? Je práve váš produkt disruptive innovation? Je dostatočne prevratný, aby získal podporu z verejných alebo súkromných zdrojov?

15.05.2017

Zobraziť článok
Čaká nás Európsky rok kultúrneho dedičstva

Blog

Čaká nás Európsky rok kultúrneho dedičstva

Zástupcovia Európskeho parlamentu schválili rok 2018 ako Európsky rok kultúrneho dedičstva a na projekty s cieľom ochrany a propagácie jednotlivých pamiatok európskeho kultúrneho dedičstva vyčlenili 8 miliónov EUR.

09.05.2017

Zobraziť článok
Test IT zručností. Ako ste dopadli?

Blog

Test IT zručností. Ako ste dopadli?

Podľa meraní eGovernment Benchmark-u 2016 patrí Slovensko stále k slabo hodnoteným krajinám. Tento dokument pripravovaný nezávislými inštitúciami pod dohľadom Európskej komisie analyzuje úroveň digitálnej vyspelosti 33 krajín Európy (28 krajín EÚ, Island, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko). Ako sme však na tom s používaním rôznych IT nástrojov my, občania?

03.05.2017

Zobraziť článok
Český Supervizor.cz má cenu Európskej komisie

Blog

Český Supervizor.cz má cenu Európskej komisie

S&R Awards Contest je ocenenie, ktoré dáva Európska komisia IT riešeniam vo verejnom sektore. Cena má poukázať na benefity zdieľania informácií, skúseností a znovu-využívania dostupných IT riešení vo verejnej správe.

26.04.2017

Zobraziť článok