Aktuality

Podpora študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni

Blog

Podpora študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni (ďalej len „výzva“).

25.02.2019

Zobraziť článok
Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie študentov v zahraničí

Blog

Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie študentov v zahraničí

Nadácia Tatra banky uverejnila na svojom webovom sídle dve zaujímavé možnosti vycestovania pre študentov, ktorých zaujímajú zahraničné stáže a štúdiá či zahraničné vzdelávacie programy a podujatia.

14.02.2019

Zobraziť článok
Nové grantové výzvy rozvojovej spolupráce

Blog

Nové grantové výzvy rozvojovej spolupráce

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 5.2.2019 na svojej webovej stránke deväť nových grantových výziev.

12.02.2019

Zobraziť článok
Znižovanie spotreby energie v MSP

Blog

Znižovanie spotreby energie v MSP

Slovenská inovačná a energetická agentúra je partnerom projektu START2ACT financovaného z rámcového programu pre výskum a inovácie EÚ HORIZON 2020, ktorého cieľom je pomáhať mladým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie na pracovisku s využitím jednoduchých a efektívnych opatrení.

05.02.2019

Zobraziť článok
Európsky týždeň odborných zručností

Blog

Európsky týždeň odborných zručností

V dňoch od 5. novembra do 9. novembra 2018 sa opäť koná Európsky týždeň odborných zručností organizovaný Európskou komisiou, ktorého hlavné aktivity sa tentokrát presunú do Viedne.

07.11.2018

Zobraziť článok
Revízia OP VaI

Blog

Revízia OP VaI

Koncom septembra bolo zo strany Európskej komisie vydané rozhodnutie, ktorým bola schválená zmena Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“). Zmena bola iniciovaná v nadväznosti na zrušenie finančného záväzku z roku 2014, ako aj s ohľadom na legislatívne zmeny, vývoj prostredia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie tohto operačného programu.

05.11.2018

Zobraziť článok