Operačné programy

Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie

Oprávnení žiadatelia
podnikateľský sektor, akademický sektor

Celková alokácia na operačný program
2 226 776 537 EUR

Viac infomácií
Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
4 243 000 000 EUR

Viac infomácií
Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
2 048 000 000 EUR

Viac infomácií
Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
2 204 983 517 EUR

Viac infomácií
Operačný program Efektívna verejná správa

Operačný program Efektívna verejná správa

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
234 100 925 EUR

Viac infomácií

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
3 879 645 373 EUR

Viac infomácií
Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka

Oprávnení žiadatelia
podnikateľský sektor, samospráva

Celková alokácia na operačný program
2 078 982 018 EUR

Viac infomácií
Operačný program Rybné hospodárstvo

Operačný program Rybné hospodárstvo

Oprávnení žiadatelia
podnikateľský sektor

Celková alokácia na operačný program
20 832 779 EUR

Viac infomácií
Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
106 046 429 EUR

Viac infomácií
Program Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika 2014 - 2020

Program Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika 2014 - 2020

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
154 988 723 EUR

Viac infomácií
Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020

Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
75 892 681 EUR

Viac infomácií
Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika 2014 - 2020

Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika 2014 - 2020

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
155 808 987 EUR

Viac infomácií
Program ENI cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020

Program ENI cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
81 347 200 EUR

Viac infomácií
Rámcový program EÚ Horizont 2020

Rámcový program EÚ Horizont 2020

Oprávnení žiadatelia
podnikateľský sektor, akademický sektor

Celková alokácia na operačný program
77 028 300 000 EUR

Viac infomácií
Interreg Dunajský nadnárodný program spolupráce

Interreg Dunajský nadnárodný program spolupráce

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
262 989 839 EUR

Viac infomácií
Interreg Central Europe

Interreg Central Europe

Oprávnení žiadatelia
samospráva, štátna správa, podnikateľský sektor, akademický sektor, neziskový sektor

Celková alokácia na operačný program
246 581 112 EUR

Viac infomácií