Aktuality

Zrušenie výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Novinky

Zrušenie výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Dňa 05.05.2017 bola na webovom sídle Operačného programu Výskum a inovácie zverejnená informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06.

09.05.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Novinky

Nová výzva na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 28.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07, ktorej zámerom je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente.

04.05.2017

Zobraziť článok

Novinky

Verejné obstarávanie pre spoločnosť ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o._zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Prvý handlovský remeselný minipivovar.

01.05.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Novinky

Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 13.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji.

21.04.2017

Zobraziť článok
Dve nové výzvy s cieľom podporiť medzinárodné teamingové výskumné centrá

Novinky

Dve nové výzvy s cieľom podporiť medzinárodné teamingové výskumné centrá

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 11.04.2017 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier s kódmi OPVaI-VADP2017/1.1.3-03 a OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03. Základným rozdielom je, že prvá výzva podporuje projekty mimo Bratislavského kraja a druhá výzva podporuje projekty v Bratislavskom kraji.

19.04.2017

Zobraziť článok

Novinky

Verejné obstarávanie pre spoločnosť Pekná, s.r.o._zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Rozšírenie portfólia služieb žiadateľa Pekná s.r.o. v oblasti kultúrneho priemyslu.

12.04.2017

Zobraziť článok