Aktuality

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“).

03.09.2018

Zobraziť článok
Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Novinky

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík (ďalej len „výzva“).

30.08.2018

Zobraziť článok
Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Novinky

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 dve výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Hlavným rozdielom pre tieto výzvy je oprávnené územie, v rámci ktorého budú projekty podporené.

27.08.2018

Zobraziť článok
Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu-II etapa

Novinky

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu-II etapa

Dňa 17.08.2018 vyhlásila Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (ďalej len „výzva“).

24.08.2018

Zobraziť článok
Podpora dlhodobého strategického výskumu

Novinky

Podpora dlhodobého strategického výskumu

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu pre všetky domény stratégie RIS3. K ich uzavretiu dôjde 14.12.2018.

22.08.2018

Zobraziť článok
Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Novinky

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

30.07.2018

Zobraziť článok