Aktuality

Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

Novinky

Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 22.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva pre základné a výzva pre stredné odborné školy.

09.01.2017

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy

Novinky

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 21.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

05.01.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Novinky

Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 13.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02, ktorej predmetom je zavedenie záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k NEET (not in employment, education or training), zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a účasti mladých ľudí na trhu práce.

21.12.2016

Zobraziť článok
Nové výzvy v rámci programu Interreg V-A SR - AT

Novinky

Nové výzvy v rámci programu Interreg V-A SR - AT

V rámci programu Interreg V-A SR – AT vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán dňa 09.12.2016 výzvy zo štyroch prioritných osí.

19.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

Novinky

Nová výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 07.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3, ktorej predmetom je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít.

14.12.2016

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 6.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy. Predmetom prvej výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 je zvýšenie hrubého zaškolenia detí do materských škôl (ďalej len „prvá výzva“) a predmetom druhej výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (ďalej len „druhá výzva“).

12.12.2016

Zobraziť článok