Aktuality

Podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19

Novinky

Podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19

Dňa 12. augusta 2020 vyhlásilo nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Jej cieľom je podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19.

17.08.2020

Zobraziť článok
Individuálne mikroprojekty Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku

Novinky

Individuálne mikroprojekty Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Cieľom je podpora ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

24.07.2020

Zobraziť článok
Centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Novinky

Centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

17.07.2020

Zobraziť článok
Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Novinky

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Koncom júna vyhlásila Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). Projekty budú spolufinancované z Nórskych grantov a je možné ich predkladať do 23. októbra 2020.

15.07.2020

Zobraziť článok
Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Novinky

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí, ktorej cieľom je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie.

17.06.2020

Zobraziť článok
Posledná výzva EK na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Novinky

Posledná výzva EK na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Európska komisia po koronakríze otvára poslednú štvrtú výzvu na budovanie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách miest a obcí.

03.06.2020

Zobraziť článok