Aktuality

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Novinky

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Koncom minulého týždňa vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

26.05.2020

Zobraziť článok
Podpora regionálneho rozvoja

Novinky

Podpora regionálneho rozvoja

Nakoľko pandémia výrazne zasiahla aj ekonomiku Slovenska, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej hlavným cieľom je zmiernenie následkov krízy práve v regiónoch.

22.05.2020

Zobraziť článok
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Novinky

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

06.05.2020

Zobraziť článok
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions (ďalej len „výzva“).

28.04.2020

Zobraziť článok
Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

Novinky

Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

V piatok 17. apríla 2020 vyhlásil Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dve výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu.

21.04.2020

Zobraziť článok
Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Novinky

Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Nedávno sme na našom webe uverejnili zoznam opatrení, ktoré Centrálny koordinačný orgán odporučil prijať riadiacim a sprostredkovateľským orgánom zodpovedným za jednotlivé operačné programy.

03.04.2020

Zobraziť článok