Aktuality

Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 6.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy. Predmetom prvej výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 je zvýšenie hrubého zaškolenia detí do materských škôl (ďalej len „prvá výzva“) a predmetom druhej výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (ďalej len „druhá výzva“).

12.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Novinky

Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 01.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, ktorej predmetom je podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

12.12.2016

Zobraziť článok
Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

Novinky

Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 22.11.2016 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu vzniku nových a konkurencieschopných MSP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Základným rozdielom je, že prvá výzva je zameraná na nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a druhá na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

25.11.2016

Zobraziť článok
NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

Novinky

NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 21.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPĽZ-PO1/2016/DOP/1.4.1.-01, ktorej predmetom je podpora celoživotného vzdelávania.

24.11.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 3.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na projektové zámery, ktorých predmetom bude zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl prostredníctvom.

09.11.2016

Zobraziť článok
Nové výzvy zamerané na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Novinky

Nové výzvy zamerané na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16, ktorých cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

04.11.2016

Zobraziť článok