Aktuality

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Novinky

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík (ďalej len „výzva“).

30.08.2018

Zobraziť článok
Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Novinky

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 dve výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Hlavným rozdielom pre tieto výzvy je oprávnené územie, v rámci ktorého budú projekty podporené.

27.08.2018

Zobraziť článok
Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu-II etapa

Novinky

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu-II etapa

Dňa 17.08.2018 vyhlásila Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (ďalej len „výzva“).

24.08.2018

Zobraziť článok
Podpora dlhodobého strategického výskumu

Novinky

Podpora dlhodobého strategického výskumu

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu pre všetky domény stratégie RIS3. K ich uzavretiu dôjde 14.12.2018.

22.08.2018

Zobraziť článok
Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Novinky

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

30.07.2018

Zobraziť článok
Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Novinky

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

27.07.2018

Zobraziť článok