Aktuality

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Novinky

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil verejnú dvojfázovú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike (ďalej len „výzva“).

15.07.2019

Zobraziť článok
Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Novinky

Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Dňa 4.7.2019 vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

10.07.2019

Zobraziť článok
Súťaž EUinmyregion 2019 – Príbehy

Novinky

Súťaž EUinmyregion 2019 – Príbehy

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku pozvalo všetkých občanov zúčastniť sa súťaže „Príbehy“ v rámci Európy v mojom regióne. Prostredníctvom príbehov tak môžu občania prezentovať projekty podporené z prostriedkov Európskej únie v ich okolí. Príbehy môžu účastníci posielať kedykoľvek do 18. augusta 2019.

25.06.2019

Zobraziť článok
Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia základných škôl

Novinky

Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019 (ďalej len „výzva“).

19.06.2019

Zobraziť článok
Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Novinky

Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil na svojej webovej stránke šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu.

13.06.2019

Zobraziť článok
Podpora realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Novinky

Podpora realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky momentálne pracuje na príprave Schémy minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji, ktorá by mala byť vyhlásená v priebehu 3. štvrťroku 2019.

11.06.2019

Zobraziť článok