Aktuality

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Novinky

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 9.7.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora aktivít na zabezpečenie nastavenia systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy a ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov.

14.07.2021

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Novinky

Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja.

02.07.2021

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Nová výzva na podporu zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 28.6.2021 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

30.06.2021

Zobraziť článok
Zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Novinky

Zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila dňa 17.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom výzvy je na podpora malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, a to Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

25.06.2021

Zobraziť článok
Dve nové výzvy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR

Novinky

Dve nové výzvy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 14. júna 2021 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 a podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19.

21.06.2021

Zobraziť článok
Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Novinky

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

V rámci OP Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

24.05.2021

Zobraziť článok