Aktuality

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Novinky

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. O podporu vo výške 50 000 Eur je možné požiadať v termíne od 15. júna do 30. júna 2020.

30.03.2020

Zobraziť článok
Nová výzva z dielne Fondu SK-NIC

Novinky

Nová výzva z dielne Fondu SK-NIC

Na webe Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bola uverejnená informácia o otvorení výzvy Fondu SK-NIC, ktorá je tentokrát zameraná na podporu veľkých projektov. Z celkovej alokácie 150 000 Eur bude možné získať príspevok vo výške 10 000 Eur až 30 000 Eur.

20.03.2020

Zobraziť článok
Snažíme sa chrániť vás aj nás
Podpora sieťovania podnikov

Novinky

Podpora sieťovania podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II zverejnilo na svojom webe dve výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov. Projekty v rámci oboch výziev je možné predkladať do 29. mája 2020 a zapojiť sa môžu klastrové organizácie z celého Slovenska.

12.03.2020

Zobraziť článok
Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch

Novinky

Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra dve nové výzvy, ktoré podporia rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.

06.03.2020

Zobraziť článok
Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so SOŠ

Novinky

Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so SOŠ

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo koncom februára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami.

04.03.2020

Zobraziť článok