Aktuality

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Novinky

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v poradí už 51. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predmetná výzva je zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom výstavby bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

26.08.2019

Zobraziť článok
Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Novinky

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

V rámci Operačného programu ľudské zdroje bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podporiť a prehĺbiť kvalitu prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

15.08.2019

Zobraziť článok
Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Novinky

Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Koncom júla bola uverejnená výzva zameraná na obnovu a revitalizácia kultúrneho dedičstva, do ktorej sa môže zapojiť akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR. Projekty budú financované zo zdrojov grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy).

07.08.2019

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II bude mať ďalšie štyri kolá

Novinky

Zelená domácnostiam II bude mať ďalšie štyri kolá

Súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia je aj národný projekt Zelená domácnostiam II, ktorého cieľom je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Slovenská inovačná a energetická agentúra tak podporí inštaláciu zariadení s celkovým výkonom 140 MW.

01.08.2019

Zobraziť článok
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Novinky

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenú pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

29.07.2019

Zobraziť článok
Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Novinky

Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tri dopytovo-orientované výzvy, ktoré sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania e-governmentu, ako aj migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

23.07.2019

Zobraziť článok