Aktuality

10 a viac webov, na ktorých nájdete informácie o plánovaných a vyhlásených výzvach

Novinky

10 a viac webov, na ktorých nájdete informácie o plánovaných a vyhlásených výzvach

Chcete rozvinúť svoju výrobu, začať pestovať plodiny alebo posunúť vpred svoj verejnoprospešný projekt, ale nemáte dostatok financií? Určite ste to už počuli: „Skús tie eurofondy, som počul, že vyhlásili výzvu!“ Odkiaľ to ostatní vedia?

31.08.2016

Zobraziť článok
Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov

Novinky

Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov

V bilancii úspechov slovenského predsedníctva v Rade EÚ by určite nemala chýbať Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov. Tá bude 29. novembra 2016 predložená vo forme prílohy k záverom Rady EÚ na schválenie Radou pre konkurencieschopnosť. Ide o súhrn problémov a ich riešení v oblasti výskumu od stredných škôl až po postdoktorandské pozície. V bilancii úspechov slovenského predsedníctva by určite nemala chýbať Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov. Tá bude 29. novembra 2016 predložená vo forme prílohy k záverom Rady EÚ na schválenie Radou pre konkurencieschopnosť. Ide o súhrn problémov a ich riešení v oblasti výskumu od stredných škôl až po postdoktorandské pozície.

23.08.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu spolupráce v oblasti prírody, kultúry a cezhraničnej mobility

Novinky

Nová výzva na podporu spolupráce v oblasti prírody, kultúry a cezhraničnej mobility

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola dňa 03.08.2016 vyhlásená nová výzva s kódom SKHU/1601 zameraná na zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.

04.08.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu inovácií a technologického transferu

Novinky

Nová výzva na podporu inovácií a technologického transferu

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 02.08.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 zameraná na podporu inovácií a technologického transferu.

03.08.2016

Zobraziť článok
Predĺženie výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Novinky

Predĺženie výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Na webovom sídle Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie bolo dňa 26.07.2016 zverejnené usmernenie pre žiadateľov k výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

28.07.2016

Zobraziť článok
Výzva na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier vo vybraných obciach

Novinky

Výzva na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier vo vybraných obciach

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

26.07.2016

Zobraziť článok