Aktuality

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Novinky

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená výzva určená pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, ktorá podporí rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny.

15.11.2019

Zobraziť článok
Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

Novinky

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola vyhlásená výzva, ktorá podporí jednak spoluprácu v oblasti prírody a kultúry, a zároveň zlepšenie cezhraničnej spolupráce verejných inštitúcií a ľudí. Projekty je možné predkladať do 16. decembra 2019.

05.11.2019

Zobraziť článok
Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Novinky

Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásila Výskumná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

25.10.2019

Zobraziť článok
Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Novinky

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP, v rámci ktorej je možné požiadať o príspevok až do výšky 200 000 Eur.

21.10.2019

Zobraziť článok
Nové výzvy z dielne UPVII

Novinky

Nové výzvy z dielne UPVII

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 tri dopytové výzvy, ktoré podporia zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS, digitálnu inklúziu a lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy.

16.10.2019

Zobraziť článok
Lepší prístup k súčasnému umeniu

Novinky

Lepší prístup k súčasnému umeniu

Úrad vlády Slovenskej republiky uverejnil výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre. Projekty v rámci tejto výzvy budú financované z grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy). Projekty je možné predkladať do 31. decembra 2019.

14.10.2019

Zobraziť článok