Aktuality

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

Novinky

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo dňa 10.12.2020 otvorenú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej predmetom je ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni.

15.12.2020

Zobraziť článok
Obnovme si svoj dom

Novinky

Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiku uverejnilo na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o podporu s názvom Obnovme si svoj dom na rok 2021, ktorej cieľom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

08.12.2020

Zobraziť článok
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

Novinky

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19, ktorej cieľom je zníženie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. Žiadosť o dotáciu je potrebné podať do 2. decembra 2020 (vrátane) poštou, do alebo elektronicky cez www.slovensko.sk.

25.11.2020

Zobraziť článok
Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Novinky

Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dňa 30.10.2020 otvorenú výzvu v rámci schémy malých grantov CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

11.11.2020

Zobraziť článok
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách

Novinky

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Cieľom je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách.

28.10.2020

Zobraziť článok
Zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia

Novinky

Zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

07.09.2020

Zobraziť článok